Чиста вода України

На сьогоднішній день в Україні налічується близько 300 річок, що складає понад 40 тис. кілометрів. За кількістю ставків, озер, водосховищ Україна посідає друге місце в Європі.

Разом з тим, їх екологічний стан на сьогодні викликає велике занепокоєння. Забруднені джерела питної води приводять до масового зараження населення різними формами інфекційних хвороб. 

Основними напрямками розробленого Фондом проекту екологічної програми «Чиста вода України» є приведення водоймищ до стану, придатного для внутрішнього вживання води, а також відкриття нових та розвиток існуючих мінеральних джерел. 

Планується очищення джерел, річок, криниць, з встановленням відповідного обладнання, придбання устаткування для видобування мінеральних вод, створення оздоровчих осередків. 

Важливість проблеми зумовлена не тільки національними рамками. Адже світова спільнота не байдужа до розв’язання проблем екології в цілому і питань питної води зокрема. Водоймища України є складовою Світового басейну. Якщо цю проблему не розв’язати сьогодні в України, завтра її слід буде вирішувати в Європі.