20 lat owocnej pracy

Międzynarodowa Fundacja Charytatywna (MFC) „Harmonia” została zarejestrowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości Ukrainy w dniu 18 listopada 1999 roku. Od roku 2014 posiada oficjalne przedstawicielstwo w Warszawie. Zgodnie z prawem, Fundacja dysponuje wszystkimi prawami i przywilejami jako charytatywna organizacja międzynarodowa, współpracuje z instytucjami pozarządowymi oraz fundacjami na Ukrainie, jak również z fundacjami i diasporami krajów zagranicznych. Fundację zarejestrowano w Jednolitym Rejestrze Odbiorców Pomocy Humanitarnej pod numerem 046. 

Działalność MFC „Harmonia” ma na celu wspieranie dzieci, młodzieży i dorosłych w wieku produkcyjnym oraz najbardziej narażonych grup ludności na Ukrainie. 

Podstawą działalności Fundacji są interesy ogólnonarodowe, znaczenie społeczne oraz konkretna przydatność wykonywanych działań, realizowanych projektów i programów.

W roku 2006, Fundacja założyła Międzynarodową Organizację Charytatywną „Ukraińska Liga Dobroczyńców” i wspólnie z Komitetem Narodowym Międzynarodowej Izby Handlowej Ukrainy stanęła na jej czele.

W roku 2008, Fundacja założyła Międzynarodową Organizację Pozarządową Centrum Innowacji „NIA” dla uzdolnionej młodzieży na Ukrainie i stanęła na jej czele.