Kiorcheva Halyna Vasylivna (córka Vasyla)

Zasłużony Pracownik Kultury Ukrainy

Absolwentka Konserwatorium Państwowego, dodatkowo zdobyła szeroką wiedzę w zakresie zarządzania i ekonomii, którą z powodzeniem wdrożyła w praktyce.

Jednym z najważniejszych etapów w swoim życiu uważa odrodzenie zabytku architektury i historii z XVIII wieku – Pałacu księcia Potiomkina – obecnie Pałacu Kultury studentów imienia Jurija Gagarina.

Jako utalentowany organizator i lider była w stanie podczas 6-letniej rekonstrukcji budynku zachować twórczy potencjał wszystkich kolektywów artystycznych Pałacu Kultury studentów.

Wynikiem tej ciężkiej pracy na stanowisku dyrektora był honorowy tytuł „Zasłużony Pracownik Kultury Ukrainy.”

Doświadczenie zawodowe Pani Halyny Kiorchevej w dużej mierze przyczyniło się do budowy Centrum Kultury i Biznesu „Dnipropres” oraz do jego udanego funkcjonowania. Na bazie centrum odbył się forum biznesu, zorganizowany przez Gabinet Ministrów Ukrainy oraz przez Biuro Gospodarki Niemieckiej na Ukrainie dla kręgów biznesowych i przedsiębiorców obu krajów. Sukcesy biznesowe Pani Halyny Kiorchevej nie pozostały niezauważone. Została ona zaangażowana do przygotowania i przeprowadzenia Forum biznesowego Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju dla banków światowych w Pałacu Sztuki „Ukraiński dom”.

Właśnie od tego czasu zaczyna się jej działalność międzynarodowa. W roku 1999 stworzyła ona Międzynarodową Fundację Charytatywną „Harmonia” i została jej Przewodniczącą oraz Prezesem Zarządu. Później zostało otwarte oficjalne przedstawicielstwo Fundacji w Warszawie. Fundacja „Harmonia” utrzymuje kontakty z wieloma organizacjami zagranicznymi.

Wspólnie z Międzynarodową Izbą Handlowo-Przemysłową Pani Halyna Kiorcheva inicjuje stworzenie, a następnie zostaje założycielem i prezesem „Ukraińskiej Ligi Dobroczyńców”. W roku 2008 staje ona na czele międzynarodowej organizacji pozarządowej Centrum Innowacji „NIA” Ukraina” dla uzdolnionej młodzieży Ukrainy.

Dzięki wsparciu Fundacji Friedricha Eberta, stowarzyszenia „Europa – Nasz Dom” itp, organizuje międzynarodowe seminaria dla liderów organizacji pozarządowych.

W dniu 7 listopada 2016 roku Państwowa Służba Własności Intelektualnej Ukrainy zarejestrowała prawa autorskie Pani Halyny Kiorchevej na projekt dzieła architektury „Koncepcja stworzenia nowoczesnych centrów kulturalnych i edukacyjnych na bazie parków kultury i rekreacji w dużych miastach Ukrainy pod nazwą ”Dnipro”