Projekty Fundacji

Działalność MFC „Harmonia” ma na celu wspieranie dzieci, utalentowanej młodzieży i osób dorosłych w wieku produkcyjnym oraz najbardziej narażonych grup ludności na Ukrainie.
Fundacja współpracuje z organizacjami pozarządowymi oraz z fundacjami na Ukrainie, a także z fundacjami oraz diasporami krajów zagranicznych.

Fundacja realizuje następujące programy:

  • Sztuka użytkowa na Ukrainie (program kulturalny).
  • Ośrodki leczniczo-terapeutyczne dla grup ludności znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społecznej (program medyczny).
  • Ośrodki rehabilitacyjne oraz Domy miłosierdzia (program charytatywny).
  • Wykształcenie wyższe (program edukacyjny).
  • Czysta woda Ukrainy (program ekologiczny).
  • Techniczne warsztaty naprawcze oraz chałupnictwo (stwarzanie miejsc pracy).
  • Specjalny transport i sprzęt dla Ukrainy (program techniczny).

W okresie swojego istnienia, Fundacja otrzymała pomoc humanitarną w postaci sprzętu medycznego, sprzętu biurowego, odzieży, mebli, leków, produktów medycznych jednorazowego użytku oraz bezzwrotnej pomocy finansowej od USA, Kanady i krajów UE.

Za 19 lat swojej działalności fundacja nawiązała bliską współpracę ze znanymi europejskimi producentami:
ZEPPELIN, GRUPO AGEM, UNITEAM, SIMETRON, KFW, OTTO BOCK, MBL, UNIBEP, LWOPOL, C.MIESEN, ZDRAWMEDTECHNIKA-UKRAINA.            

Dlatego mamy nadzieję na dalszy pozytywny rozwój fundacji.