Projekt międzynarodowy "Centrum Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych"

Celem projektu jest wszechstronna pomoc dla ludzi niepełnosprawnych oraz zapewnienie ich powrotu do normalnego życia w społeczeństwie.

Na Ukrainie gwałtownie wzrasta liczba osób niepełnosprawnych, a system zabezpieczeń społecznych, niestety, pozostaje na poziomie lat 90-tych ubiegłego wieku. Nie będąc w stanie uzyskać wszechstronną pomoc, osoby niepełnosprawne i ich rodziny pozostają sam na sam ze swoimi problemami. Odrębnym problemem są tysiące żołnierzy, którzy ucierpiały w strefie operacji antyterrorystycznej, którym udało się pozostać przy życiu, ale pozostaną niepełnosprawni do końca życia. 

Fundacja „Harmonia” inicjuje stworzenie nowoczesnego Centrum Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych na Ukrainie.

Realizacja Projektu odbywa się według modelu istniejących ośrodków rehabilitacyjnych, świadczących szeroki zakres usług. 

W strukturze Centrum dla osób niepełnosprawnych zostaną stworzone warunki do zdobycia podstawowego, zawodowego oraz wyższego wykształcenia, zostaną stworzone warsztaty z niezbędnym sprzętem, gdzie osoby niepełnosprawne będą mogli pracować. 

Na bazie Centrum zostanie stworzony zakład do produkcji protez oraz nowoczesny szpital dla leczenia chorób każdego rodzaju. 

Projekt jest w trakcie realizacji:

  • zostało szczegółowo zbadane zapotrzebowanie na usługi takiego rodzaju na Ukrainie,
  • stworzono zespół fachowców z wykorzystaniem nowych technologii,
  • przeprowadzono negocjacje w sprawie współpracy z instytucjami, zajmującymi się protezowaniem w Polsce i na Ukrainie, a także z wiodącymi producentami europejskimi.

W celu stworzenia kompleksowego systemu opieki dla osób niepełnosprawnych, planujemy zbudować takie typowe Centra rehabilitacyjne w różnych regionach Ukrainy.

Od 2019 roku Międzynarodowa Fundacja Charytatywna „Harmonia” planuje współpracować z wiodącymi amerykańskimi producentami nowoczesnego sprzętu medycznego i protez – firmami DePuy i Zimmer.