Mieszkania socjalne oraz zawody robotnicze

W dniu dzisiejszym szczególnie dotkliwy jest problem mieszkaniowy – przesiedleńcy, rodziny wojskowych, budowa zakładów dziecięcych, szkół, szpitali. Zespół Fundacji odwiedził zakłady przemysłowe wiodących firm europejskich i zapoznał się z technologią, która pozwala na budowę budynków o wysokości do 18 pięter w okresie 6 miesięcy.

Zgodnie z ustawodawstwem ukraińskim, zakład produkcyjny może otrzymać wsparcie od międzynarodowej pomocy charytatywnej i przekazać go do odpowiedniej organizacji osób niepełnosprawnych w celu budowy mieszkań, co pozwoli zaoszczędzić środki budżetowe, zniżyć cenę i stworzyć nowe miejsca pracy.

Oprócz tego, w dniu dzisiejszym nasz kraj stoi w obliczu ostrego niedoboru następujących fachowców: murarz, elektryk, monter, operator dźwigu, mechanik samochodowy.

Ten problem prowadzi do zmiany nowoczesnych metod szkoleniowych oraz do modernizacji bazy materialnej i technicznej szkól zawodowych.

Fundacja planuje zorganizowanie grupy nauczycieli z Ukrainy na wyjazd do Polski celem zapoznania się z nowoczesnymi metodami szkolenia zawodowego z następującym przeprowadzeniem serii warsztatów praktycznych na Ukrainie.

Celem projektu jest wdrożenie nowoczesnych metod w dziedzinie szkolenia specjalistów średniego szczebla, wyposażenie szkół zawodowych, podniesienie prestiżu zawodów robotniczych, zapewnienie miejsc pracy dla młodzieży i pozytywnego nastawienia w społeczeństwie.