Czysta woda Ukrainy

W dniu dzisiejszym na Ukrainie istnieje około 300 rzek o ogólnej długości ponad 40 tysięcy kilometrów. Ze względu na liczbę stawów, jezior, zbiorników wody Ukraina zajmuje drugie miejsce w Europie.

Jednak ich stan ekologiczny wywołuje obecnie wielkie zaniepokojenie. Zanieczyszczone źródła wody pitnej doprowadzają do przypadków masowego zakażenia ludności różnymi formami chorób zakaźnych. 

Głównymi zadaniami projektu, opracowanego przez Fundację w ramach programu ochrony środowiska „Czysta Woda Ukrainy”, są: doprowadzenie wody w zbiornikach do stanu, nadającego się do picia, a także: odkrycie nowych i rozwój istniejących źródeł wody mineralnej. 

Planuje się oczyszczenie źródeł, rzek, studni z instalacją odpowiedniego sprzętu, zakup sprzętu do wydobywania wód mineralnych, stworzenie ośrodków uzdrowiskowych. 

Ten problem ma ważne znaczenie nie tylko dla naszego państwa. Społeczność międzynarodowa przywiązuje wielką wagę do rozwiązania wszystkich problemów środowiskowych, a szczególnie stosujących się wody pitnej. Zbiorniki wodne na Ukrainie są częścią globalnych zapasów wody. Jeśli ten problem nie zostanie w dniu dzisiejszym rozwiązany na Ukrainie, to jutro trzeba go będzie rozwiązywać w całej Europie.